Subscribe:

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การเปลี่ยนรูปร่างของรูป (Transform)เราสามารถเปลี่ยนแปลง Layer ในรูปแบบต่างๆได้เช่น การย่อ/ขยาย การหมุนภาพ การบิดภาพ
ด้วยคำสั่ง Transform โดยคลิกเลือก Edit > Transform > (เลือก Transform Function ที่ต้องการ)

ลักษณะของ Transform

การใช้ Crop Tool


การใช้ Crop Tool
เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ Crop รูปภาพ หรือตัดส่วนของรูปภาพในส่วนที่เราไม่ต้องการออกไป
ตัวอย่างการใช้งาน

การตัดภาพ ในส่วนที่เราไม่ต้องการ

1.> ให้เราเปิดภาพเป็ดขึ้นมา ดังภาพ

 
2.> หลังจากที่เราเปิดภาพมาแล้วให้เราใช้เครื่องมือ Crop เลือกในส่วนที่เราต้องการ

 
3.> หลังจากนั้นกดที่ปุ่ม Enter เพียงเท่านี้เราก็สามารถตัดภาพส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปได้แล้ว


ที่มา: http://www.punyisa.com/photoshop/unit5-6.html